Türk Deniz Eğitim Vakfı'nın Kuruluşu

Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV) Türk Medeni Kanununun 13.Temmuz.1967 tarih ve 903 sayılı kanunla değişik 73, 74, 75, 76, 77, 77/A, 78, 79, 80, 80/A ve 81/B maddeleri ve uygulamasını gösterir, 21.Ağustos.1970 gün ve 7/1066 sayılı tüzük uyarınca ve gelirlerinin tamamının vakıf amaçlarına uygun olarak sarf edilmek üzere tamamı denizcilik camiamızın mensupları olmak üzere 52 kurucu üye tarafından 07.Ocak.1993 tarihinde 1992/619 Esas ve 1993/1 sayılı karar ile İstanbul’da kurulmuştur.

 

VAKIF SENEDİ
Madde 3. VAKFIN AMACI:

Türk Deniz Taşımacılığının ileri ülkeler seviyesine erişmesi ve ülkemizin bu konuda ekonomik gücünü refah ve verimliliğini arttıracak denizcilik politikalarının oluşturulması ve hedeflerinin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, yaptırmak ve Türk Denizciliğine hizmet etmek maksadıyla elemanların yetiştirilmesi ve meslek sahibi olmaları için Özel Öğretim Kurumları açmak ve işletmek, mevcut veya açılacak Denizcilikle ilgili Öğretim Kurumlarının gerek eğitim ve gerekse tesis açısından gelişmelerine yardımcı olmaktır.

Vakıf Amacına Ulaşmak İçin:
 1.  Yüksek Denizcilik Okulu açar ve işletir.
 2. Denizcilikle ilgili, çeşitli branşlarda özel Meslek Liseleri açar ve işletir.
 3. Vakfın mali gücü yeterli olduğu ve Mütevelliler Kurulunca uygun görüldüğü takdirde Denizcilikle ilgili bir Üniversite açar.
 4. Vakfın açıp işlettiği özel öğretim kurumlarının geliştirilmesi için gayret sarf eder.
 5. Açılan öğretim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere gönüllü öğretmenlerden, resmi okul öğretmenlerinden ve gerektiğinde dış ülkelerden sağlanacak yabancı uyruklu öğretmen ve öğretim üyelerinden yararlanır.
 6. Yurt genelinde faaliyette bulunan, denizcilikle ilgili resmi veya özel her türlü öğretim kurumlarının gelişmelerine katkıda bulunur.
 7. Denizcilikle ilgili çeşitli öğrenim kurumları arasında diyalog kurarak, birlik ve beraberlik sağlamak için çalışmalar yapar.
 8. Gerektiğinde anaokulu, ilkokul ve yabancı dil ile eğitim yapan okullar ile enternasyonel okullar açar ve yönetir.
 9. Çeşitli branşlarda meslek içi yetiştirme kursları açar ve yönetir.
 10. Yurt dışında aynı amaçla eğitim veren kurumlarla işbirliği yaparak, teknolojik gelişmeleri yurt içindeki öğretim kurumlarına getirir.
 11. Okul açılması mümkün olmayan yer ve hallerde , ya da gerektiğinde yabancı dil eğitimi, üniversite hazırlık kursları ve mesleki eğitim kursları açar ve işletir.
 12. Gerektiğinde ilgili kuruluşlardan izin almak kaydıyla tüzel kişilerden bağış ve kredi temin eder.
 13. Yetkili mercilerden izin alarak, denizcilikle ilgili çeşitli yayınlar çıkarır. Kitaplıklar kurar, kuranlara, yazanlara maddi destek sağlar.
 14. Denizcilik eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilere yurt içi ve yurt dışı burslar verir. Vakfın İktisadi İşletmesini oluşturan kursların ücretlerini öğrencilerine kısmen veya tamamen karşılıksız burs olarak verir.(Kursiyerlere verilecek burs tutarları, Vakıf tarafından çıkartılacak burs koşullarını belirleyen Burs Sosyal Yardım Yönergesi uyarınca Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.)
 15. Denizcilikle ilgili kültür ve sanat mirasımızın korunması ve bu etkinliklerimizin geliştirilmesi için seminer, münazara, brifing, konferans ve benzeri toplantılar düzenler, kültürel faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilere ayni ve nakdi destek sağlar.
 16. Yurt içi ve yurt dışında benzer amaçla kurulmuş ve kurulacak vakıflarla  ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunur. Vakıf amacına uygun şirketler kurar, kurulmuş olanlara iştirak eder.
 17. Denizcilikle ilgili sanat ve kültür faaliyetlerinde bulunur.
 18. Kitle iletişim araçlarının en önemlilerinden olan eğitim alanında , eğitici, öğretici kültür yayıcı ve aktarıcı, ülkemizi tanıtıcı fonksiyonlarına işlerlik kazandırır.
 19. Vakfın öğretim kurumlarında görevli bazı yönetici ve öğretmenlere satınalma ve kiralama yoluyla lojman temin eder.
 20. Vakıf okullarında görevli öğretmen ve personele önemli günlerde eğlence şölen ve yemekli toplantılar düzenler ve ödül verir.
 21. Denizciliğe ve denizci yetiştiren öğretim kurumlarını tanıtmak ve cazip hale getirmek amacıyla çalışmalar yapar ve ödüllü yarışmalar düzenler.
 22. Vakıf bünyesinde kurulacak bir’’Denizcilik Eğitim Konseyi’’ ile denizle ilgili çeşitli öğretim kurumları arasında çağdaş düzeyde standartlaşmayı temin eder.
 23. Deniz kazasına uğrayan her düzeydeki denizci ve ailelerine yönetim kurulu kararıyla maddi ve manevi destek sağlar.
 24. Her türlü spor (özellikle deniz sporları) faaliyetleri, geziler, kamplar düzenler, yurtlar açar,bu faaliyetleri yapanlarla işbirliği yapar.
 25. Yetenekli ancak maddi imkandan yoksun öğrencilere çeşitli konularda kapasitenin en az %10’u oranında burs yardımı yapar.
Madde 23. MÜTEVELLİLER (KURUCULAR):
 1. Erol Yılmaz AKÇAL
 2. Necdet AKSOY
 3. Zühtü ARKAN
 4. Ömer Pekin BARAN
 5. Selahattin BEYAZIT
 6. Ferit BİREN
 7. Süleyman BURSALIOĞLU
 8. Emil BUTROSOĞLU
 9. Eşref Mehmet CERRAHOĞLU
 10. İrfan CERRAHOĞLU
 11. Sait CERRAHOĞLU
 12. Metin ÇOLAK
 13. Erkan DERELİ
 14. Burhan DEVAL
 15. Adil GÖKSU
 16. İlker GÜLFİDAN
 17. Asaf İrfan GÜNERİ
 18. Mustafa İNANDI
 19. Ahmet Bedri İNCE
 20. Ahmet Hicri İNCE
 21. Bekir Sıtkı KALKAVAN
 22. Çetin Kaya KALKAVAN
 23. Halis KALKAVAN
 24. Nevzat KALKAVAN
 25. Sefer KALKAVAN
 26. Şadan KALKAVAN
 27. Cengiz KAPTANOĞLU
 28. Engin KAPTANOĞLU
 29. Merey Gündüz KAPTANOĞLU
 30. Turgut KAPTANOĞLU
 31. Selahattin Levent KARAÇELİK
 32. Yılmaz KARAHANOĞLU
 33. Polat KURT
 34. Metin LEBLEBİCİOĞLU
 35. Uğur MENGENECİOĞLU
 36. Bahri METE
 37. Halim METE
 38. Fuat MİRAS
 39. Ahmet Faik ŞEKERCİ
 40. Cemal ŞEKERCİ
 41. Hıdır SELEK
 42. Hüseyin Hüsnü ŞİŞMANYAZICIOĞLU
 43. Hasan Selim SOHTORİK
 44. Hüseyin Semih SOHTORİK
 45. Hilmi SÖNMEZ
 46. Oksan TOKMAK
 47. Eser TÜMEN
 48. Muharrem Faruk ÜRKMEZ
 49. Recep Sami YAZICI
 50. Ali YENİDÜNYA
 51. Erol YÜCEL
 52. Ömer Yusuf ZAİMOĞLU

İlgili Kuruluşlar

Tüm Hakları Saklıdır. 2015 TÜDEV | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.