TÜDEV EÄŸitim ve Ä°ÅŸletmecilik Ä°ktisadi Ä°ÅŸletmesi

2016 yılında Ä°stanbul, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz  (Ä°MEAK) Deniz Ticaret Odası’nın maddi desteÄŸiyle SAMSUN gemisinin TÜDEV tarafından kiralanmak suretiyle EÄŸitim Gemisine dönüÅŸtürülmüÅŸtür. T/S SAMSUN Staj-EÄŸitim Gemisi ilk seferini 10 Temmuz-10 Eylül 2017 tarihleri arasında yapmış ve toplam 9 Üniversite’den 219 öÄŸrencinin Açık Deniz stajlarının gerçekleÅŸtirilmesinde destek olmuÅŸtur.

Türkiye ve K.K.T.C. Üniversitelerinde Denizcilik EÄŸitimi gören öÄŸrenciler EÄŸitimlerinden sonra Mesleki Yeterliklerini alabilmek için 12 aylık açık deniz staj eÄŸitimini tamamlamak ve GASM tarafından yapılan sınavı baÅŸarmak zorundadır.

T.C. UlaÅŸtırma, Denizcilik ve HaberleÅŸme Bakanlığı’nın 31.07.2002 tarih ve 24832 sayılı  Resmi Gazete’de yayınlanan Gemiadamları YönetmeliÄŸi’nde belirtildiÄŸi üzere Türkiye’de staj eÄŸitiminin gerekliliÄŸini ortaya koyan gerekçe ÅŸu ÅŸekildedir:            

Güverte bölümü için;

-Bir yıllık Ä°ngilizce hazırlık eÄŸitiminden sonra, SözleÅŸmenin öngördüÄŸü ve Ä°darenin onayladığı A-II/1 ile A-II/2 müfredat programını uygulayan dört yıllık fakülte ve yüksekokulların güverte veya deniz ulaÅŸtırma iÅŸletme mühendisliÄŸi bölümlerinden mezun olmak ve liman seferi dışında çalışan 500 GT’den büyük gemilerde altı ayı köprü üstünde eÄŸitim olmak üzere toplam 12 aylık deniz eÄŸitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak baÅŸarı ile tamamlamak,

Makine bölümü için;

-Bir yıllık Ä°ngilizce hazırlık eÄŸitiminden sonra, SözleÅŸmenin öngördüÄŸü A-III/1 ile A-III/2 müfredat programlarını uygulayan dört yıllık fakülte veya yüksekokulların gemi makinaları iÅŸletme mühendisliÄŸi bölümlerinden mezun olmak ve altı ayı onaylanmış bir staj defterine uygun olarak liman seferi dışında çalışan 750 kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde deniz eÄŸitimi ve altı ayı da onaylanmış bir staj defterine uygun olarak Ä°darece onaylı atölye tesislerinde atölye becerilerini geliÅŸtirme eÄŸitimi olmak üzere toplam 12 aylık onaylı eÄŸitim programını baÅŸarı ile tamamlamak,

Özellikle staj sürelerini tamamlamak için staj yapacak gemi bulma konusunda öÄŸrenciler büyük bir sıkıntı yaÅŸamakta, çoÄŸu zaman staj yapacak gemi bulamamaktadır.

Ä°stanbul, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz  (Ä°MEAK) Deniz Ticaret Odasının  maddi ve manevi  katkılarıyla sefere hazır hale getirilen ve  10 Temmuz’da Ä°stanbul/Zeyport Limanından hareket eden ‘’T/S SAMSUN’’ Staj-EÄŸitim Gemisi, toplamda 2 Ay süren seferinde Akdeniz ve Karadeniz’de bulunan Türk Limanlarını ziyaret etmiÅŸ olup denizci öÄŸrencilerin mecburi staj yapma zorunluluÄŸuna hiçbir ücret almadan destekte bulunulmuÅŸtur. Geminin limanda bulunduÄŸu süre kapsamında, öÄŸrencilerin çevreyi tanımaları ve çeÅŸitli sosyal-kültürel faaliyetlerde bulunmaları saÄŸlanmış, Liman ziyaretlerimizde bölge halkının gemiyi ziyaretleri ile denizciliÄŸin sevdirilmesi ve denizcilik eÄŸitiminin tanıtılmasının yanında, gençlerimizi denizciliÄŸe  teÅŸvik etmek suretiyle  gerekli arzu ve heyecan yaratılarak, ‘’Denizci Ülke, Denizci Millet’’ kavramının da hayata geçirilmesine destek saÄŸlanılmıştır.

Tüm Hakları Saklıdır. 2015 TÜDEV | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.