TÜDEV Eğitim ve İşletmecilik İktisadi İşletmesi

2016 yılında İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz  (İMEAK) Deniz Ticaret Odası’nın maddi desteğiyle SAMSUN gemisinin TÜDEV tarafından kiralanmak suretiyle Eğitim Gemisine dönüştürülmüştür. T/S SAMSUN Staj-Eğitim Gemisi ilk seferini 10 Temmuz-10 Eylül 2017 tarihleri arasında yapmış ve toplam 9 Üniversite’den 219 öğrencinin Açık Deniz stajlarının gerçekleştirilmesinde destek olmuştur.

Türkiye ve K.K.T.C. Üniversitelerinde Denizcilik Eğitimi gören öğrenciler Eğitimlerinden sonra Mesleki Yeterliklerini alabilmek için 12 aylık açık deniz staj eğitimini tamamlamak ve GASM tarafından yapılan sınavı başarmak zorundadır.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 31.07.2002 tarih ve 24832 sayılı  Resmi Gazete’de yayınlanan Gemiadamları Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere Türkiye’de staj eğitiminin gerekliliğini ortaya koyan gerekçe şu şekildedir:            

Güverte bölümü için;

-Bir yıllık İngilizce hazırlık eğitiminden sonra, Sözleşmenin öngördüğü ve İdarenin onayladığı A-II/1 ile A-II/2 müfredat programını uygulayan dört yıllık fakülte ve yüksekokulların güverte veya deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve liman seferi dışında çalışan 500 GT’den büyük gemilerde altı ayı köprü üstünde eğitim olmak üzere toplam 12 aylık deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile tamamlamak,

Makine bölümü için;

-Bir yıllık İngilizce hazırlık eğitiminden sonra, Sözleşmenin öngördüğü A-III/1 ile A-III/2 müfredat programlarını uygulayan dört yıllık fakülte veya yüksekokulların gemi makinaları işletme mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve altı ayı onaylanmış bir staj defterine uygun olarak liman seferi dışında çalışan 750 kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde deniz eğitimi ve altı ayı da onaylanmış bir staj defterine uygun olarak İdarece onaylı atölye tesislerinde atölye becerilerini geliştirme eğitimi olmak üzere toplam 12 aylık onaylı eğitim programını başarı ile tamamlamak,

Özellikle staj sürelerini tamamlamak için staj yapacak gemi bulma konusunda öğrenciler büyük bir sıkıntı yaşamakta, çoğu zaman staj yapacak gemi bulamamaktadır.

İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz  (İMEAK) Deniz Ticaret Odasının  maddi ve manevi  katkılarıyla sefere hazır hale getirilen ve  10 Temmuz’da İstanbul/Zeyport Limanından hareket eden ‘’T/S SAMSUN’’ Staj-Eğitim Gemisi, toplamda 2 Ay süren seferinde Akdeniz ve Karadeniz’de bulunan Türk Limanlarını ziyaret etmiş olup denizci öğrencilerin mecburi staj yapma zorunluluğuna hiçbir ücret almadan destekte bulunulmuştur. Geminin limanda bulunduğu süre kapsamında, öğrencilerin çevreyi tanımaları ve çeşitli sosyal-kültürel faaliyetlerde bulunmaları sağlanmış, Liman ziyaretlerimizde bölge halkının gemiyi ziyaretleri ile denizciliğin sevdirilmesi ve denizcilik eğitiminin tanıtılmasının yanında, gençlerimizi denizciliğe  teşvik etmek suretiyle  gerekli arzu ve heyecan yaratılarak, ‘’Denizci Ülke, Denizci Millet’’ kavramının da hayata geçirilmesine destek sağlanılmıştır.

Tüm Hakları Saklıdır. 2015 TÜDEV | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.