GENEL KURUL İLANI

 

TÜRK DENİZ EĞİTİM VAKFI (TÜDEV) YÖNETİM KURULUNDAN

 

Sayın TÜDEV Mütevelli Heyeti Üyemiz,

Vakfımızın yapılması planlanan 2019 ve 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Vakıf ve Dernek Genel Kurullarının  COVİD-19 tedbirleri kapsamında resmi genelge ve duyurular ile birkaç kez ertelenmesi dolayısı ile yapılamamıştır. 01 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Genelgesinde konuyla ilgili aşağıdaki usul ve esaslar belirlenmiştir:

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri düşük, orta ve yüksek risk gruplarında; kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılacaktır.

Yukarıdaki kurallar çerçevesinde ve girişte HES Kodu kontrolü ile ateş ölçümü yapılması suretiyle; Vakfımızın ; 2019 yılı Olağan Genel Kurul (Mali) Toplantısı ile 2020 yılı Olağan Genel Kurul ( Seçimli ) Toplantısının birlikte aşağıdaki gündemle 09 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 13:00 ‘da T.C Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsü Konferans Salonu (Postane Mah. Eflatun Sk. No.8, 34940 TUZLA / İSTANBUL) adresinde yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 16 Haziran 2021 Çarşamba günü saat: 13:00 ’da aynı adreste yapılacaktır.

Sayın Türk Deniz Eğitim Vakfı Mütevelliler Kurulu Üyelerimize duyurulur.

 

 YÖNETİM KURULU TOPLANTI ADRESİ:

T.C. Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsü

Postane Mahallesi, Eflatun Sk. No.8, 34940 Tuzla/İSTANBUL

LCV    : Nuran Bakacak 0(216) 447 09 21 - 0530 883 47 89

e-mail : nbakacak@tudevedu.com

GÜNDEM:

 1. Açılış
 2. Toplantı Divan Kurulu’nun seçimi,
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
 4. Divan Kurulu’na Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
 5. Yönetim Kurulu 2019 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
 6. Denetim Kurulu 2019 yılı raporunun okunması ve müzakeresi,
 7. Yönetim ve Denetim Kurullarının 2019 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibrası,
 8. Yönetim Kurulu 2020 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
 9. Denetim Kurulu 2020 yılı raporunun okunması ve müzakeresi,
 10. Yönetim ve Denetim Kurullarının 2020 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibrası,
 11. Yeni faaliyet dönemine (2021) ilişkin tahmini bütçenin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
 12. Vakıf Senedi Değişikliği teklifinin müzakeresi ve onaya sunulması,
 13. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerin seçimi,
 14. Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerin seçimi,
 15. Dilek ve temenniler,
 16. Kapanış.

 

Tüm Hakları Saklıdır. 2015 TÜDEV | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.